En grävfirma för alla slags behov

Om oss – Mörrums Gräv AB snart 40 års erfarenhet

1981 startade Rolf Olsson Mörrums Gräv som ett KB och sedan dess har alla arbetat mot samma mål, att ge våra kunder ett resultat av kvalitet. Från starten bestod vår maskinpark av en grävmaskin som Rolf själv körde. Idag är vi en grävfirma med en maskinpark på 44 enheter samt 20 anställda som arbetar runt omkring Sölvesborg, Ronneby, Karlshamn, Olofström och resterande delar av Blekinge. Nio år efter uppstarten så övergick företaget till ett AB. 1993 är året då Rolfs son Joachim klev in i verksamheten för första gången och elva år senare började även barnbarnet Jimmy arbeta för våran grävfirma.

Mörrums Gräv AB har tillstånd att transportera avfall / farligt avfall samt ADR för tanktransporter.

Vi är miljö/kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2015 samt ISO 9001:2015

Vi har en en drogpolicy.

Miljöpolicy

Vi på Mörrums Gräv AB arbetar alltid utefter en miljöpolicy där vi ska genom ett aktivt miljöarbete tillhandahålla tjänster och produkter med hänsyn till människa och miljö.

För att uppnå det så ser vi till att löpande utveckla våra entreprenad- och transporttjänster samt personalens kunskaper inom miljöområdet. Vi ser till att ha kontroll över och följa aktuell lagstiftning. Dessutom så ser vi ständigt till att förbättra vår verksamhet och vårt ledningssystem så att vi når uppsatta miljömål och minskar vår påverkan på miljön.

Kvalitetspolicy

Mörrums Gräv AB ska alltid erbjuda sina kunder varor och tjänster som håller högsta kvalitet. Vi ska i enlighet med gällande krav göra rätt från början och infria det som lovats inom avtalad tid.

Vår kvalitetspolicy uppnås genom att ha kompetenta medarbetare som tar ansvar för att göra kunden nöjd. Vi ser till att alltid ha förståelse för våra kunders behov, krav och förväntningar. För att hålla vår kvalitetspolicy ser vi också till att ständigt leta efter förbättringar av vår verksamhet och vårt arbetssätt.

Trafiksäkerhetspolicy

Varje anställd på Mörrums Gräv AB ska följa företagets värderingar när det gäller trafik och medtrafikanter så att vi medverkar till en bättre trafikmiljö.

Vi ska alltid visa hänsyn till våra medtrafikanter och följa alla trafikregler samt hastighets bestämmelser och alltid hålla avstånd till framförvarande bil. Företaget har tydliga uppsatta kör och vilotider som ska följas. Det är en självklarhet och ett strikt krav på att alla ska vara opåverkade av alkohol eller andra droger. Innan vi ger oss ut på vägarna så ska lasten kontrolleras och fordonet ska vara i ett trafikdugligt skick. Alla förare ska inneha ett giltigt körkort.

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Mörrums Gräv AB

Besöksadress:
Gislaträtet I Mörrum

Postadress:
Bräknebodavägen 61-8, 37591 Mörrum

Tel: 0454 – 50351
Epost: morrum.g.ab@telia.com